Termín: od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021 Cena: 2 000,- (2x svačina, oběd, pitný režim, pátek buřty) Místo: venkovní sportoviště Sokola – Sokolák Řevnice Vedoucí: B. Ciglerová, L. Knýbelová, D. Šusterová, R. Mizerovský

Příměstský tábor s příběhem a celotáborovou hrou je vedený zkušenými cvičiteli, kteří mají připravený zajímavý program pro děti ve věku 5 – 11 let. Pro věkovou hranici 5 let platí, že dítěti v době tábora bude již 5 let. Program probíhá v čase 8:30 – 17:00 hod. Děti mohou přicházet od 8:00 do 8:30 hod. a odcházet od 17:00 do 17:30 hod. V pátek 21. 8. nabízíme možnost přespání pod širákem, v týpí nebo v budově. V pátek po 17 hodině bude pořádán závěrečný táborák (možná účast rodičů), opékání buřtů a hra na kytaru, zpěv. Okolo 21 hodiny bude pro děti připravena bojovka. Po bojovce děti, které nebudou chtít s námi přespat na Sokoláku, si rodiče odvedou. Zbytek se uloží ke spánku, v sobotu ráno do 9 hodin si je vyzvednou rodiče. Téma naší celotáborové hry bude Výstup na nejvyšší horu světa. Budeme se snažit, aby si děti odnesly co nejvíce nových zkušeností, dovedností, příhod a zážitků. Během tábora si vyzkouší, kam až sahají jejich síly, jak šikovné mají ruce a jak bystré mají hlavy. K létu patří sluníčko a pohyb, tak se děti mohou těšit na spoustu her na hřišti, na procházky do lesa a k řece. Při velmi špatném počasí máme v záloze sokolovnu. Děti budou rozděleny do skupin, každá skupina dostane svého kapitána (starší děti). Kapitáni budou dohlížet na své svěřence a pomáhat s organizací. Obědy budou podávány v restauraci U pošty. Barbora Ciglerová

 

Příměstský tábor – všeobecné podmínky

Přihláška na příměstský sportovní tábor