Možnost pronájmu tělocvičny organizacím a občanským skupinám a Členské příspěvky

Tělocvična TJ Sokola Řevnice je pravidelně využívána sportovními oddíly a jednotlivými složkami cvičení různého zaměření.

Ve volných hodinách (viz rozvrh) si mohou organizace nebo občanské skupiny tělocvičnu pronajmout na pravidelné sportování i jednorázovou akci.

Je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • sepsání smlouvy o pronájmu
  • stanovení vedoucího odpovídajícího za pořádek
  • dodržení stanovených hodin a vnitřního řádu
  • uhrazení nájmu :  

Nájem Tělocvičny činí 280,- Kč/ hod.

 

  • V případě zájmu je možno se obrátit na M. Vaňkovou

 

Členské příspěvky

Člen                                            pololetí                                 

Dospělí (výdělečně činní)              1000,- Kč                        

Děti, studenti,                                  800,- Kč                           

Ženy na MD                                     800,- Kč

Důchodci                                          600,- Kč 

Přispívající  - dospělí                       500,- Kč

                   - děti, MD, důchodci     200,- Kč

 

Platba převodem na účet České spořitelny

č.ú. 384766389/800  VS rrmmdd (datum narození člena).

!!! Do poznámky: jméno, datum narození, oddíl,  např: Novák 1.6.1995 žáci -  Novák950601žáci !!!