Historie SOKOLA

Sokol založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 16. února 1862 jako český spolek „Tělocvičná jednota Pražská” se znakem sokola v letu.
Tělocvičná jednota Sokol Řevnice byla založena na jaře 1894. Přípravný výbor byl ustaven v hostinci u Kučinů. Aktivní cvičení probíhalo na mnoha místech, často v prostých podmínkách.


Alois Říha

Prvním starostou byl zvolen Alois Říha, místostarostou Josef Hřebík.
První veřejné vystoupení bylo v r. 1894 ve Všenorech. Další rok později bylo provedeno veřejné vystoupení v Řevnicích. Cvičení a všechna další činnost se musela spokojit s pronajatými prostorami. Velké přerušení činnosti způsobila l. světová válka. Z rozhodnutí ministerstva vnitra byla dokonce Česká obec sokolská a Svaz českoslovanského sokolstva rozpuštěn. Přesto ale v těchto letech byl zakoupen pozemek pod lesem v rozsahu přes 6000 m2 a započalo se s terénními úpravami. Většina namáhavé práce byla prováděna dobrovolně bez finanční úhrady. Celý prostor se později ukázal nedostatečný k postavení tělocvičného sálu a tak zde vzniklo jen letní cvičiště.
Výbor jednoty využíval prosperující “ činnost biografní“ a za podpory některých podnikatelů zakoupil za výhodných podmínek dům Na Kopečku, který patřil “ lihové společnosti“. Zábavní a divadelní sbory byly rovněž velmi populární a tak se dluhy brzy podařily zaplatit. Nový projekt předpokládal přestavbu hostince na tělocvičný a zábavní sály, které by sloužily široké veřejnosti města a okolí. Návrh tehdejšího starosty br. Karla Černého vyhovoval všem dobovým potřebám, což se projevilo i prudkým nárůstem členské základny a zájmem nejširší veřejnosti. Jednota měla přes 600 členů.

Další průběh naší jednoty byl obdobný celému osudu ČOS v naší republice, nejen za okupace nacisty, ale nástupem komunistické strany po roce l945. Znovunarození jsme pocítili s revoluční vlnou demokratizace naší republiky po roce 1989. Majetek se nám konečně vrátil po sametové revoluci. V prvním výboru byli členové Šedivý, Drašnar, Vlášek, Pivodová, Křivánková, Podrazská, Bubníková, Veselá, Buchal, Řežábková, Valešová. Prvním úkolem bylo provést generální opravy stavby a nedostatečně udržovaného vybavení.
Provoz kina se s ohledem na bezohledný zásah do managementu ve vedení kin i nezájmem veřejnosti a správních orgánů obcí a měst musel pozastavit. Tento stánek je po určitých úpravách svými vlastnostmi v současné době připraven posloužit pro širokou veřejnost pro výchovné a kulturně společenské účely.


Josef Hřebík

Významnou sokolskou osobností byl Dr. Antonín Hřebík. Byl poslední svobodně zvolený starosta Československé obce sokolské a dlouholetý starosta Ústředí československého sokolstva v zahraničí. Zasloužil se o rozvoj tělesné výchovy v Československu.

Po jeho smrti byly jeho ostatky převezeny z USA do rodinné hrobky v Řevnicích.

V průběhu konání XIV. sletu navštívil naši Jednotu dlouholetý starosta župy Canadian Sokol z Toronta, bratr Jan Waldauf. Až do posledních dnů spolupracoval v Kanadě s Dr. Antonínem Hřebíkem, posledním poválečným starostou ČOS. Bratr Waldauf si prohlédl naše vybavení, navštívil hrob Dr. Hřebíka, kde položil kytici, zhlédl jeho pamětní desku a setkal se s jeho žijícími příbuznými.

V současné době má TJ Sokol Řevnice okolo 300 členů. Zařízení jednoty využívají školy, ochotnický spolek, sportovní spolky pro zimní přípravu a nápravnou vyrovnávací tělovýchovu. Hodnota majetku jednoty je cca 12 mil Kč. V roce 1994 bylo aktivně zapojeno 71 členů a mládeže na Sokolském sletu. V dalších sletech nebyla TJ Řevnice zastoupena. 
Odbor všestrannosti nabízí širokou paletu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie. Děti začínají už v od batolícího věku, navazuje cvičení předškoláků, mladší a starší žákyně cvičí i na nářadí nebo s hudbou. Muži a ženy navštěvují hodiny aerobiku, posilovací cvičení, relaxační cvičení, starší a střední věk má pravidelné zdravotní cvičení, cvičení s míči a širokou paletu spojenou s aerobikem. Souběžně probíhá pro všechny složky cvičení zaměřená na rozvoj fyzické kondice, posilování, obratnost, rehabilitaci – podle individuálního stavu cvičenců. Pro nové aktivity bylo vyškoleno několik nových cvičitelů. Dorost a muži pravidelně hrají různé sálové sporty, zejména sálový fotbal a basketbal. Ve sportovním odboru se nejvíce prosazují volejbal, florbal a nohejbal. 

Sokolský prapor se podařilo uchovat spolu s celou řadou dalších archivních cenností
v rodině Strakových v Dobřichovicích.

V roce 2014 jsme oslavili 120. výročí vzniku TJ Sokol

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner