Univerzita 3. věku

Časy a místo cvičení:

KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ 10:00 – 12:00 Klubovna

Virtuální Univerzita třetího věku – vzdělávání seniorů v regionech

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).
Virtuální U3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky bez rozdílu místa bydliště, čímž poskytuje stejné příležitosti všem seniorům a představuje tak novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.
Po splnění studijních podmínek a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU.