Děkujeme Městu Řevnice a jeho zastupitelům za dlouhodobou podporu pro práci s dětmi a mládeží. Grant „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ bude použit na úhradu energií.