Přihlašování nových dětí do předškoláků (Lucka Knýbelová 606 359 467) a mladších žáků (Bára Ciglerová 777 881 213) proběhne první týden v září. Kontaktujte příslušné cvičitelky. První cvičební hodina proběhne 9.9.2020.