Časové úseky události (2)

Sobota
-
tělocvična
sokol sokol

Sobota
-
tělocvična
sokol sokol